Na našem ranču imamo nekoliko vrsta životinja, od kojih izdvajamo:

  • Quarter konji
  • Ždrebad
  • Ostali konji

Ukoliko želite vidjeti slike naših konja, posjetite našu stranicu na društvenoj mreži Facebook.